IZRADA LOGOTIPA


Što je logotip?

  • Logotip ili skraćeno Logo je grafički znak, simbol ili ikona koji označuje proizvod ili poduzeće. 
  • Logotip je vizualna prezentacija poslovnog identiteta na tržištu informacija. 
  • Dobro osmišljen logo ima ključnu ulogu u marketingu.
  • Nazovite nas već danas i zatražite izradu logotipa.
  • Bavimo se izradom vrhunskih LOGOTIPA.
  • Dizajn sa 3 idejna rješenja.
  • Dizajn u crno-bijeloj varijanti ili u boji!
  • Za više informacija kontaktirajte nas!